Čarobna knjiga

Internet prodavnica - Klub čitalaca

"Čarobna knjiga" izdavačka kuča, internet prodavnica i klub čitalaca. Sve na jednom mestu!

Kontakt

Informacije o porudžbinama radnim danima od 09-17h, Tel: 021/ 439697 Kontaktirajte nas »

Registruj se!
Prijava za članove
Zaboravljena lozinka?
Čarobna knjiga newslteer

Čarobna Knjiga

NEWSLETTER

Art Anima

Čarobna knjia

USLOVI KORIŠĆENJA

 

 

 

 Korišćenje sajta

 

Sajt se može koristiti samo u zakonite svrhe i na način koji ne ugrožava prava ili ograničava ili sprečava bilo koje lice da koristi sajt. Kao korisnik u svakom trenutku saglasni ste sa uslovima i sa svim važećim zakonima i propisima koji su navedeni u daljem tekstu.

 

Mi održavamo, kontrolišemo sajt i njime upravljamo iz naših prostorija u Srbiji, i bilo kakav sadržaj na sajtu nije pogodan ili dostupan za korišćenje na drugim teritorijama.

 

Prava intelektualne svojine

 Sve informacije, podaci, tekstovi, dokumenta, grafikoni, logotipi, slike, fotografije, video snimci, podkastovi, weblogovi, softveri, interaktivne opcije, reklame i drugi sadržaj, usluge i materijali (ili bilo koji njihov deo) dostupni na ovom sajtu (materijali), zastićeni su autorskim pravima, zaštitnim znakovima, pravima zadržavanja podataka i drugim pravima intelektualne svojine i pripadaju ili su licencirani, ili ih mi koristimo na način na koj nam to dozvoljava važeći zakon ili propis. Ništa što je ovde navedeno neće biti tumačeno kao implicitno dodeljeno, prisvajanjem ili na bilo koji drugi način, bilo kakvom licencom ili pravom da se koriste materijali osim onih koji su jasno dozvoljeni uslovima korišćenja sajta.

 Kako je posebno naznačeno na sajtu, obavezujete se da nećete kopirati, čuvati u bilo kom mediju (uključujući i bilo koji drugi web sajt), distribuirati, prenositi, ponovo emitovati, ili ponovo objavljivati, modifikovati ili javno prikazivati bilo koji deo ovog sajta bez naše prethodne pisane dozvole (i pre pismene saglasnosti vlasnika određene intelektualne svojine kako je propisano) u saglasnosti sa autorskim pravima, i Zakonom o dizajnu i patentima.

  

Pouzdanost informacija na sajtu

 Informacije objavljene na ovom sajtu namenjene su isključivo u svrhe pružanja opštih informacija, i nisu savet na koji se treba osloniti. Ne garantujemo da je bilo koji materijal tačan ili bez grešaka, i suzdržavamo se odgovornosti koja proističe iz oslanjanja na bilo koji sadržaj na ovom sajtu od strane bilo kog posetioca sajta ili bilo kog ko može da se informiše o njegovom sadržaju.

 Ovim potvrđujete saznanje da pri korišćenju sajta možete biti izloženi materijalu koji dolazi iz različitih izvora, i da "Čarobna knjiga"nije odgovorna za sadržaj, istinitost, preciznost, upotrebljivost ili bezbednost takvih materijala.

 Težimo ka tome da redovno održavamo sajt i možemo da izmenimo njegov sadržaj u bilo kom trenutku. Možemo da obustavimo pristup sajtu, ili ga na neodređeni vremenski period zatvorimo u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju. Materijali mogu da budu zastareli u bilo kom trenutku i nemamo nikakvu obavezu da ih ažuriramo. To se posebno odnosi na cenovnike i ugovorne uslove reklamiranja postavljene na sajtu, koji su podložni promenama u bilo kom trenutku bez upozorenja i ne obavezuju ni jednu stranu osim ako nisu jasno uključeni u važeći reklamni ugovor.

 

 Garancije i odbijanja odgovornosti

 Sajt radi po principu "KAKAV JESTE" i "KAKAV JE DOSUPAN" bez ikakvog predstavljanja ili odobrenja. U najvećoj meri koju dozvoljava važeći zakon, odričemo se svih garancija i bilo kakvih uslova, izraženih i implicitnih, u vezi sa sajtom i vašim korišćenjem istog (uključujući, bez ograničenja, zadovoljavajući kvalitet, pogodnost za određenu svrhu, nepovredivost, kompatibilnost, bezbednost i tačnost).

 Ne garantujemo da će funkcije sadržane u materijalu na sajtu raditi bez problema i bez grešaka, da će defekti biti ispravljeni ili da će ovaj sajt ili server koji ga podržava, biti dostupni i bez virusa.

 

Ograničenje odgovornosti

 Korišćenje sajta i materijala na njemu je u potpunosti Vaš rizik.

U najvećoj meri koju dozvoljava Zakon, jasno isključujemo bilo kakvu odgovornost za bilo koju direktnu, indirektnu, konsekventnu, specijalnu ili naročitu štetu ili gubitak (bez obzira da li su takvi gubici predviđeni, predvidivi, poznati ili bilo šta drugo) koji proističe iz ili je u vezi sa korišćenjem sajta, uključujući, bez ograničenja:

(a) povredu i/ili štetu osobama ili imovini kao rezultat bilo koje izjave, uključujući tu bilo koju pravu ili navodnu klevetničku izjavu; (b) gubitke koje ima bilo koja treća strana, uključujući tu i povredu prava intelektualne svojine; (c) gubitak podataka; (d) gubitak prihoda ili očekivanog profita; (e) gubitak posla ili ugovora; (f) gubitak prilike; (g) gubitak očekivane uštede; (h) potrošeno vreme; (i) gubitak dobre volje ili povredu reputacije.

Ovo se ne odnosi na našu odgovornost za smrt ili telesne povrede koje proističu iz našeg nemara, prevare, lažnog tumačenja ili lažnog predstavljanja kao osnovne stvari, kao ni bilo koje druge odgovornosti koje se ne mogu isključiti ili ograničiti u skladu sa primenljivim zakonima ili propisima.

 Nećemo biti odgovorni za bilo kakvo kršenje ovih uslova prouzrokovanih okolnostima koje su van naše kontrole.

 

Odšteta

Pristajete da obeštetite nas i bilo kog našeg službenika, direktora, zaposlenog, agenta, predstavnika, imaoca licence, dobavljača i provajdera operativnih usluga, na zahtev protiv bilo koje i svake tvrdnje, akcije, postupka, zahteva, štete, gubitaka, obaveza, troškova i izdataka koje smo pretrpeli, a nastalih kao rezultat Vašeg korišćenja sajta, osim u skladu sa ovim uslovima, ili bilo kojim važećim zakonima i propisima.

 

 Virusi, hakovanje, i drugi prekršaji

Ne smete da zloupotrebite sajt uvođenjem, prenosom ili nameštanjem slanja bilo kakvih virusa, loših fajlova, Trojanaca (Trojan Horse), crva (Worm), vremenskih i logičkih bombi, keystroke loggera, spajvera (Spyware), advera (Adware) ili drugih materijala koji su napravljeni da na razne načine utiču na rad bilo kog kompjuterskog softvera, hardevra ili telekomunikacione opreme, ili koji utiču na presretanje ili preuzimanje bilo kakvih podataka ili ličnih informacija. Ne smete pokušavati da dobijete neautorizovani pristup sajtu, serveru na kom se on nalazi ili bilo kom serveru, kompjuteru ili bazi podataka koji su povezani sa ovim sajtom. Ne smete napadati sajt odbijanjem usluge (DoS), distribuiranim odbijanjem usluge (DdoS) ili bilo kojim drugim napadom.

Svako kršenje ovih odredbi smatra se krivičnim prekršajem. Mi ćemo prijaviti svako kršenje propisa odgovarajućim pravosudnim organima i sarađivaćemo sa njima na otkrivanju Vašeg identiteta. U slučaju ovakvog prekršaja, Vaša prava da koristite sajt biće momentalno obustavljena.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja je nastala usled DdoS napada, virusa, ili drugih tehnički štetnih materijala koji mogu inficirati Vašu kompjutersku opremu, kompjuterski program, podatke ili drugi materijal zbog korišćenja sajta, preuzimanja bilo kakvog materijala sa sajta ili materijala sa sajtova koji su povezani sa našim.

 

Veze (linkovi) ka i sa našeg sajta – Veze sa sajta

 

"Čarobna knjiga" ne kontroliše sadržaj ili dostupnost sajtova trećih lica na koje možete pristupiti preko našeg sajta. Takve veze su obezbeđene samo radi vašeg informisanja. Ako posetite bilo koji od vezanih sajtova, radite to na sopstveni rizik i Vaša je odgovornost da preduzmete sve mere zaštite da se odbranite od virusa ili drugih destruktivnih elemenata.

 

Ne odobravamo niti smo odgovorni (direktno ili indirektno) za bilo koji sadržaj, reklame, proizvode, usluge, preglede i informacije koji su izloženi ili dostupni na sajtu treće strane (uključujući, bez ograničenja, uplate za dostavu bilo kojih proizvoda ili usluga) ili za bilo kakvu štetu, gubitak ili prekršaj prouzrokovan ili koji je u vezi sa Vašim pristupom i korišćenjem sajta treće strane i bilo kakvih usluga. Svi uslovi, garancije ili prezentacije povezane sa poslovima na sajtu treće strane su jedino između Vas i relevantnog provajdera tog sajta i/ili bilo koje relevantne usluge.

  

Veze (linkovi) ka sajtu

Možete se povezati na naslovnu stranu sajta pod uslovom da to radite na način koji je legalan i koji ne povređuje našu reputaciju ili koji je ne zloupotrebljava. Ne smete uspostaviti vezu koja pretpostavlja bilo kakvu vrstu povezanosti, prezentaciju, odobravanje ili podržavanje od naše strane kada ono ne postoji. Veze ka ovom sajtu ne znače da mi odobravamo, da smo umešani ili povezani sa bilo kojim povezanim sajtom ili da bilo koji povezani sajt ima dozvolu da koristi bilo koji od naših zaštitnih znakova, zaštitnih imena, brendova, logotipa i simbola autorskih prava ili bilo kojih od naših saradnika i imalaca licence.

Naš sajt ne sme da bude u okviru bilo kog drugog sajta. Ne smete praviti vezu sa bilo kojim drugim delom sajta izuzev naslovne strane, osim ako prethodno nemate našu pisanu saglasnost. Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu povezivanja bez upozorenja. Web sajt sa kog se povezujete ne sme da sadrži uvredljiv, nezakonit ili netačan sadržaj.

 

 Reklamiranje i Sponzorstva

 Delovi sajta ili ceo sajt povremeno mogu da sadržei reklame ili sponzorstva. Oglašivači i sponzori su odgovorni da obezbede da je svaki materijal na sajtu u saglasnosti sa važećim zakonima, propisima, i kodeksom ovih uslova. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu grešku ili netačnost ovih reklamnih ili sponzorskih materijala.

 

 Softver

Povremeno će određeni softver koji je naš zaštićeni rad, ili zaštićeni rad našeg dobavljača, biti dostupan za preuzimanje sa našeg sajta. Imate dozvolu da koristite taj softver na ne-isključivoj osnovi i samo u svrhe za koje je predviđen. Ne smete koristiti softver u bilo koje druge svrhe, ne smete ga distribuirati, prodavati, rastavljati, prepravljati ili na bilo koji drugi način uticati na softver.

 

Privatnost

Vašu privatnost uzimamo ozbiljno. Bilo kakve lične informacije koje nam dostavite kao deo registracionog procesa i/ili druge interakcije na sajtu, biće prikupljene, sačuvane i iskorišćene u skladu sa Politikom privatnosti. Korišćenjem sajta, Vi se slažete sa takvim načinom rada i garantujete da su sve informacije koje ste dali tačne.

Izjava o privatnosti

Izdavačka kuća Čarobna knjiga obvezuje se da će pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza; informiše kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka, redovno daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke da li žele da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Izdavačke kuće Čarobna knjiga i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Lični podaci Kupca poznati su samo Izdavačkoj kući Čarobna knjiga koji se obvezuje da ih koristi samo u svrhu izvršenja prodaje. Kupac u svakom trenutku može pristupiti svojim podacima, promeniti pristupnu lozinku ili opšte podatke.

Velika pažanja usmerena je ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksi.

Ukoliko korisnik želi da obriše profil na sajtu www.carobnaknjiga.rs može to uraditi slanjem mejla na klub@carobnaknjiga.rs sa naznakom - odjava.

 

Redosled važnosti

Ako postoji bilo kakvo neslaganje između ovih uslova i specifičnih uslova koji se pojavljuju na drugim mestima na sajtu u vezi sa specifičnim materijalom, onda važe ti drugi uslovi.

 

 Odvajanje

 

Ako se bilo koji od ovih uslova ispostave kao nezakoniti, bezvredni, ili na bilo koji drugi način nevažni u okviru zakona bilo koje zemlje ili države u kojima ovi uslovi treba da stupe na snagu, onda će u okviru zakonodavnosti u kojoj je taj uslov nezakonit, bezvredan ili nepredvidiv, oni biti odvojeni i izbrisani iz ovih uslova, a preostali uslovi će stupiti na snagu ostajući u punoj važnosti, efikasnosti i nastaviti da budu obavezujući i na snazi.

 

 Zakonodavstvo

Uslovi se rukovode i tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije.

 

 Sporovi

Svaki spor koji proizađe ili je povezan sa sajtom, biće podređen isključivoj nadležnosti sudova Srbije u Beogradu.

 

Ako ne prihvatate ove uslove, molimo Vas da ne pristupate i/ili ne koristite ovaj sajt.

TOP 10 NASLOVA
Carobna knjiga

 

© 2013. Čarobna knjiga

www.carobnaknjiga.com

Developed by weboperater

 

Podrška za kupovinu: internet_prodaja@carobnaknjiga.com

Na početak