ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 

 

Prikupljanje ličnih podataka

-          Podatak o ličnosti je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kome je izražena. Lični podatak je informacija koja vas identifikuje: ime, prezime, JMBG, elektronska adresa i brojevi telefona. Čarobna knjiga d.o.o. prikuplja vaše podatke kada se učlanjujete u Klub čitalaca.

-          Fizičko lice je čovek na koga se odnosi podatak, čiji je identitet određen ili odrediv na osnovu ličnog imena, jedinstvenog matičnog broja građana, adresnog koda ili drugog obeležja njegovog fizičkog, psihološkog, duhovnog, ekonomoskog, kulturnog ili društvenog identiteta.

 

Izjava o privatnosti / Politika privatnosti

 

-          Obrada podataka je svaka radnja preduzeta u vezi sa podacima kao što su: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, širenje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim, kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima, bez obzira da li se vrši automatski, poluautomatski ili na drugi način .

-          Podaci koji se odnose na nacionalnu pripadnost, rasu, pol, jezik, veroispovest, pripadnost političkoj stranci, sindikalno članstvo, zdravstveno stanje, primanje socijalne pomoći, žrtvu nasilja, osudu za krivično delo i seksualni život mogu se obrađivati na osnovu slobodno datog pristanka lica, osim kada zakonom nije dozvoljena obrada ni uz pristanak.

 

Izdavačka kuća ''Čarobna knjiga'' se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima kupaca i korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima i korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza; informiše kupce i korisnike o načinu korišćenja prikupljenih podataka, redovno daje kupcima i korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke da li žele da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

 

Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca i/ili korisnika (kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja, korisnično ime, pristupni kod, šifra i sl.). Izdavačka kuća ''Čarobna knjiga'' neće dostavljati niti razotkriti lične podatke kupca i/ili korisnika trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje ugovornih obaveza sa kupcom/korisnikom. Svi podaci o kupcima i korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Izdavačka kuća ''Čarobna knjiga'' se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima kupaca i korisnika na način da prikuplja samo osnovne podatke o Kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza. Podaci koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a ne predstavljaju lične podatke (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) mogu se koristiti isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja, preglednosti i funkcionalnosti.

 

Izdavačka kuća Čarobna knjiga obavezuje se da će pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, redovno davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke da li žele da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla kao i brzoj pošti sa kojom Čarobna knjiga ima ugovor o dostavljanju i naplati porudžbina. Svi zaposleni Izdavačke kuće Čarobna knjiga i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Lični podaci Kupca poznati su samo Izdavačkoj kući Čarobna knjiga koji se obavezuje da ih koristi samo u svrhu izvršenja prodaje. Kupac u svakom trenutku može pristupiti svojim podacima, promeniti pristupnu lozinku ili opšte podatke. Velika pažnja usmerena je ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksi.

 

Sigurnost

Vaši podaci su zaštićeni od gubitka, uništenja, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog objavljivanja ili iznajmljivanja trećim licima.

 

Pravo na obaveštenost

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s našom politikom zaštite podataka o ličnosti ili s načinom obrade vaših ličnih podataka, možete nam se obratiti imejlom, telefonom ili poštanskim pismom. Na osnovu vašeg zahteva, odmah ćemo vas, pismeno i u skladu sa odgovarajućim propisima, obavestiti o tome koji lični podaci su prikupljeni putem našeg sajta ili popunjavanjem obrasca u knjižari koju ste posetili.

 

Korišćenje i prenos ličnih podataka i namenska raspodela

Lični podaci koji su dobijeni putem naše internet stranice www.carobnaknjiga.com u svrhu obavljanja kupovine knjiga upotrebljavaju se isključivo radi obrade i dostave narudžbine.

Ako je član Kluba saglasan sa čuvanjem, obradom i posredovanjem ličnih podataka, to znači da preduzeću Čarobna knjiga d.o.o. dozvoljava obradu i čuvanje posredovanih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Član Kluba s datom saglasnošću dozvoljava preduzeću Čarobna knjiga d.o.o. da, kao vlasnik ličnih podataka, sakupljene lične podatke koristi u svrhu elektronskog anketiranja, statističke obrade, praćenja sadržaja kupovina klijenata, prilagođavanja ponude, istraživanja tržišta, obaveštavanja o ponudi, novostima i pogodnostima, slanja elektronskih vesti, pozivnica i ostalog marketinškog materijala. Prikupljeni podaci neće biti prosleđeni trećim licima ni u kom slučaju.

Preduzeće Čarobna knjiga d.o.o. može obrađivati navedene podatke radi sopstvenih potreba do opoziva člana Kluba i njegovog zahteva za uklanjanjem ličnih podataka iz baze. Za vreme upravljanja ličnim podacima, član Kluba ima mogućnost uvida u svoje podatke i ažuriranja adrese i brojeva telefona. JMBG nije moguće promeniti.

 

Brisanje ličnih podataka

Na lični zahtev člana Kluba, svi podaci će biti trajno izbrisani. Brisanje će biti obavljeno u trenutku dostave kopija važeće lične karte i originalne članske kartice, koje treba dostaviti u elektronskom obliku ili poštanskim pismom; poštom se mora poslati originalna članska kartica. Zahtev možete poslati imejlom na klub@carobnaknjiga.rs ili poštom na adresu:


Čarobna knjiga - Klub čitalaca
Vinogradska 19
21131 Petrovaradin

 

Sigurnost plaćanja platnim karticama

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Provera podataka vrši se između kupca i banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Plaćanje se vrši u dinarima (RSD). Plaćanje platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca,  iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduzivanju Vase platne kartice, vec konvertovan iznos ce se konvertovati u Vasu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Navedena cena koja je razlicita od RSD, a navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguce je da dodje do odstupanja od iste.

Opis načina zaštite poverljivih podataka o transakciji pri plaćanju platnim karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

  •