Autori / Frederik Dival

Frederik Dival


Frederik Dival rođen je 1965. u Francuskoj. Studirao je istoriju, a master studije završio je na temu novinske karikature u vreme Afere Drajfus. Prvu knjigu, 500 fusils, objavio je 1995. godine, a 2008, za izdavačku kuću Delkur, radio je na naučnofantastičnom serijalu Meteors, pre nego što će sa ilustratorom Zanzimom objaviti stripsku adaptaciju Tartifa. Godine 2010. započinje prvi tom serijala Nico, a 2016. piše deseti tom serijala XIII Mystery, u saradnji sa Van Amom. Godine 2018. izlazi prvi album njegovog naučnofantastičnog serijala Renesansa, a potom je radio i na stripskoj adaptaciji romana Nymphéas Noirs.

Izdanja - Frederik Dival


Renesansa 1

Frederik Dival

  Nazad na "Autori"