Autori / Dragan Jovanov

Dragan Jovanov


Dragan Jovanov rođen je 1982. godine u Kikindi, gde je i završio gimnaziju.

Ničim izazvan, upisuje Pravni fakultet u Beogradu. Nakon više od pet a manje od deset položenih ispita, predaje se kontemplaciji i sagledavanju „višeg ja”, te upisuje i završava Bogoslovski fakultet. Radi (koliko mora).

Oženjen je, hvala lepo.

Izdanja - Dragan Jovanov  Nazad na "Autori"