Autori / Frank Goldamer

Frank Goldamer


Frank Goldamer, rođen 1975. godine, nemački je pisac. Počeo je da piše sa dvadeset godina i do danas je objavio više od dvadeset pet romana. Šire priznanje i popularnost dobio je prvim istorijskim krimi-romanom o Maksu Heleru, Sejač straha. Romani o Heleru redovno se nalaze na bestseler listama u Nemačkoj. Goldamer živi i radi u rod-nom Drezdenu.

Izdanja - Frank Goldamer


Sejač straha

Frank Goldamer

  Nazad na "Autori"