Autori / Edo Jaganjac

Edo Jaganjac


Dr Edib Edo Jaganjac rođen je u Sarajevu 1957. godine. U rodnom gradu završio je osnovnu školu, gimnaziju i Medicinski fakultet. Nakon studija radio je u Brčkom, a specijalizaciju iz hirurgije završio je u Zenici. Tokom opsade Sarajeva radio je kao hirurg u vojnoj bolnici i kao oficir za vezu Ministarstva zdravlja BiH. Posle Operacije Irma odlazi u Prag, gde se ponovo nalazi s porodicom.

U delu Sarajevska princeza bavi se ljudskim i neljudskim ponašanjem, pre svega, bezdušne birokratije UN u ratnom Sarajevu. Osnivač je i predsednik udruženja građana Lastavica iz Praga.

Sa suprugom Dubravkom, internistom, dr Edo Jaganjac živi u Pragu. Radi kao traumatolog u Univerzitetskoj bolnici Motol u Pragu.

Izdanja - Edo Jaganjac  Nazad na "Autori"

  •