Autori / Martina Aničić

Martina Aničić


Martina Aničić rođena je 1967. godine u Zagrebu.

Podelila je svoje vreme na Veliku Goricu, u kojoj je živela, jela i plaćala režije, i Zagreb, u kom se frizirala, u kom je radila i nije plaćala parkiranje.

Kondiciju je održavala okretanjem novih stranica. Trošila je malo, ali bila je teška za održavanje. Mogla je da se prepusti samo dobrim rukama; jela je sve, posebno je volela malu decu.

Kad nije spavala i kad nije gledala po tri filma dnevno, predavala je na Akademiji dramske umjetnosti i pisala prozu (Raspukline, 1995), TV scenarije (Obiteljska stvar, HTV, 1998), drame, radio-drame, književne kritike i popise onoga što je trebalo da uradi, ali nije, jer je uletelo nešto zanimljivije.

Za pripovetku Evanđelje po Magdaleni dobila je Nagradu Antun Gustav Matoš za najbolje prozno delo. Bila je članica Hrvatskog udruženja dramskih umetnika i Hrvatskog društva prevodilaca.

Preminula je 2007. godine posle duge i teške bolesti.

 

klinhr.wordpress.com/knji-evnici/martina-anicic/

Izdanja - Martina Aničić


Nebeska košarka

Martina Aničić

  Nazad na "Autori"