Autori / Šila O’Flanagan

Šila O’Flanagan


Šila O’Flanagan rođena je 1958. godine u Dablinu, u Irskoj.

Karijeru je započela radeći u finansijskom sektoru u Centralnoj banci u Irskoj. Prvu knjigu napisala je u tridesetim godinama. U njenom literarnom stvaralaštvu dominiraju ljubavni motivi.

Šila O’Flanagan u romanima stvara psihološki razvijene portrete junaka i tematizuje njihove međusobne odnose.

Njena najznačajnija dela su: Neko poseban, Gospodin savršeni, Samo tvoj... Do 2018. napisala je dvadeset tri romana.

Pažnju je posvetila i novinarstvu – trenutno piše za Irish Times.