Autori / Mjurijel Tabari-DiMa

Mjurijel Tabari-DiMa


Mjurijel Tabari-DiMa je stripska scenarist-kinja. Dvadeset osmi album serijala napisala je zajedno sa svojim bratom Stefanom. Radeći i kao konsultant za komunikacije, piše o onome što voli: o kulturi, gastronomiji i turizmu.

Izdanja - Mjurijel Tabari-DiMa


Iznogud 10

Nikolas Tabari

  Nazad na "Autori"