Autori / Tiki Kistenmaher

Tiki Kistenmaher


Verner Tiki Kistenmaher, evangelistički pastor, rođen je 1953. godine u Minhenu.

Po obrazovanju je novinar. Od 1990. radi kao slobodni umetnik: karikaturista, pisac i kolumnista.

Objavio je više od pedeset knjiga. Sa suprugom Marion Kistenmaher radi kao glavni urednik savetodavnog mesečnika Simplify your life® (Pojednostavi svoj život).

Žive s troje dece u Grebencelu kraj Minhena.

Izdanja - Tiki Kistenmaher  Nazad na "Autori"