Autori / Zoran Penevski

Zoran Penevski


Zoran Penevski, srpski pisac, scenarista i prevodilac, rođen je 1967. godine u Pančevu.

Autor je romana Flamanski mesečar (Matica Srpska, 1997) i zbirke priča Istorija stomaka (Beografiti, 1999). Napisao je scenario za grafički roman Des Rivierès sur les Ponts (crtež G. Josić, Delcourt, 2004). U saradnji s Ivicom Stevanovićem objavio je prvi srpski grafički roman Ljubazni leševi (SKC, Novi Sad, 2004) i bestijarijum Leksikon likovnih legija (SKC, Novi Sad, 2005).

Preveo je više od pedeset knjiga (s engleskog, nemačkog i makedonskog jezika) i uredio više od stotinu izdanja. Njegovi radovi su prevođeni na engleski, francuski, holandski i makedonski jezik.

 

Izdanja - Zoran Penevski  Nazad na "Autori"