Brend / MEBIJUS

MEBIJUS


Kolekcija Mebijusovih radova, od najranijih do onih poznih, od ilustracija, slika, kratkih priča, skica, ličnih beležaka i reklama, pa do značajnih dužih dela, koncepcijski je urađena prema najnovijem integralnom izdanju francuske kuće Imanoid asosije. Pri tome je korišćen upotpu-njen materijal, zbog čega je zbirka sveobuhvatnija i ekskluzivnija. Deset njegovih dela sakupljeno je u pet tomova, čiji je sadržaj tematski a ne hro-nološki povezan u celine. Posebnu vrednost daju joj izuzetni prateći tekstovi najvećih poznavalaca Mebijusovog rada, koji ovo izdanje čine jedinstve-nim na našim prostorima. 

Žan Žiro, poznat i kao Mebijus, jedan je od najznačajnijih stvaralaca stripske umetnosti. Izuzetno cenjen među publikom i kritikom, ostvario je dubok uticaj i na druge stripske umetnike, baš kao i na stvaraoce iz drugih oblasti. U svom radu prolazio je kroz jasno vidljive metamorfoze, ali je svakako najuočljivija karakteristika njegovog rada podela između dela koja je stvarao u konvencionalnom stripskom miljeu, u stripovima O Bluberiju, u kojima je postigao izuzetan nivo kvaliteta, i onih u eksperimentalnoj, istraživačkoj formi, koje je potpisivao kao Mebijus, gde je pomerio granice izražavanja ne samo u stripu već i u vizuelnim umetnostima uopšte. Najzanimljivije je to što je obe strane svoje stvalačke ličnosti razvijao paralelno, tokom nekoliko decenija rada.

 

 

 

Izdanja - MEBIJUS


Mebijus kolekcija 1

Žan Žiro Mebijus

Mebijus kolekcija 2

Žan Žiro Mebijus

Mebijus kolekcija 3

Žan Žiro Mebijus

Mebijus kolekcija 4

Žan Žiro Mebijus

Mebijus kolekcija 5

Žan Žiro Mebijus