Serijali / Riznica Bonelli SERIJAL

Riznica Bonelli SERIJAL


U okviru ove podbiblioteke objavljivaćemo višetomne priče aktuelnih serijala, odnosno serijala koji su i dalje „živi“ u Italiji.

Izdanja - Riznica Bonelli SERIJAL


   TOP 20

Čanbara 1

Roberto Rekioni
   TOP 20

Čanbara 2

Roberto Rekioni

Komesar Ričardi 1

Mauricio De Đovnani

Komesar Ričardi 2

Mauricio De Đovnani

Komesar Ričardi 3

Mauricio De Đovnani

Komesar Ričardi 4

Mauricio De Đovnani

Komesar Ričardi 5

Mauricio De Đovnani

Komesar Ričardi 6

Mauricio De Đovnani
   TOP 20

Komesar Ričardi 7

Mauricio De Đovnani

Merkurio Loi 1

Alesandro Bilota

Merkurio Loi 2

Alesandro Bilota

Merkurio Loi 3

Alesandro Bilota

Merkurio Loi 4

Alesandro Bilota

Merkurio Loi 5

Alesandro Bilota

Merkurio Loi 6

Alesandro Bilota

Merkurio Loi 7

Alesandro Bilota

Merkurio Loi 8

Alesandro Bilota

  •