Autori / Žan-Mišel Šarlije

Žan-Mišel Šarlije


Žan-Mišel Šarlije je rođen u Liježu, u Belgiji, 1924. godine. Godine 1945.
zapošljava se u kompaniji Vorld pres, koja je uglavnom radila za časopis Spiru, i tako dolazi
u dodir sa stripom. Već sledeće godine tu objavljuje svoju prvu priču, od četiri strane.
Tokom narednih nekoliko godina crta i piše stripove, da bi s vremenom, poslušavši savet
Žižea, kolege iz Spirua, napustio crtanje i posvetio se samo scenarijima. Pošto nije mogao
da se izdržava samo od stripova, 1949. dobija licencu za pilota i neko vreme radi u jednog
avio-kompaniji. Nastavlja da radi i na novim naslovima i tokom pedesetih, između ostalih
poduhvata, sarađuje sa Edijem Papom na stripu Tiger Joe i sa Alberom Uderzom na stripu
Belloy. Sa Uderzom, Viktorom Ubinjonom i Reneom Gosinijem, Šarlije osniva stripsku
agenciju Edifrans i časopis Pistolen, a zatim, 1959. godine, i veoma uticajni Pilot. Šarlije je bio
glavni urednik Pilota, ali je i napisao dve priče za prvo izdanje: Riđobradog sa Ubinjonom i
Tangija i Laverdira sa Uderzom. Presudna za frankobelgijski strip bila je Šarlijeova inicijativa
da pri kući Dargo počne da sakuplja i objavljuje stripske priče objavljivane u Pilotu. Prve u
nizu bile su avanture Asteriksa, iz pera Gosinija i Uderza, a usledili su i drugi naslovi. Među
njima je bio i strip Fort Navaho. Šarlije je 1963. posetio američki Zapad i to ga je inspirisalo
da stvori taj naslov. Za crtača je odabrao tada mladog ilustratora Žana Žiroa, koji će kasnije
postati poznat i po pseudonimu Mebijus i koji je već radio sa Žižeom na Džeriju Springu, takođe
vestern stripu. Tu se rađa lik poručnika Bluberija, koji ubrzo dobija svoj serijal i postaje
jedan od najpopularnijih i najinovativnijih evropskih stripova. Šarlije 1972. napušta mesto
urednika u Pilotu i odlazi da radi na televiziji, a potom, krajem sedamdesetih, radi i kao glavni
urednik u časopisu Tintin. Umro je u Francuskoj, 1989. godine.
Šarlije je, kao scenarista i urednik, jedna od najznačajnijih figura u istoriji francusko-belgijskog
i svetskog stripa.

Izdanja - Žan-Mišel Šarlije


Bluberi 1

Žan-Mišel Šarlije

Bluberi 2

Žan-Mišel Šarlije

Bluberi 3

Žan-Mišel Šarlije
   TOP 20

Bluberi 4

Žan-Mišel Šarlije
   TOP 20

Bluberi 5

Žan-Mišel Šarlije

  Nazad na "Autori"

  •