Autori / E. T. A. Hofman

E. T. A. Hofman


Ernst Teodor Amadeus Hofman, poznatiji kao E. T. A. Hofman, rođen je 24. januara 1776. godine u Kenigsbergu (tadašnja Pruska). Svoje treće ime – Vilhelm – promenio je u Amadeus iz poštovanja prema kompozitoru Mocartu.

Hofman predstavlja najznačajniju figuru nemačkog romantizma, a kao pisac veoma je uticao na književnost devetnaestog i dvadesetog veka, posebno na razvoj fantastike.

Osim književnošću (najznačajnija dela: pripovetke Gospođica Skideri, Zlatni ćup, Princeza Brambila, Peskar, Serapionova braća), bavio se i muzičkim stvaralaštvom (bio je dirigent, autor opera i drugih muzičkih dela stvorenih po uzoru na Mocarta i ranog Betovena), kao i slikarstvom.

Preminuo je 25. juna 1822. godine u Berlinu.

Izdanja - E. T. A. Hofman


Đavolji eliksiri

E. T. A. Hofman

  Nazad na "Autori"