Autori / An Golon

An Golon


An Golon rođena je 17. decembra 1921. godine u Tulonu, na jugu Francuske, kao Simona Šanže.

Od malih nogu interesovala se za pisanje i prvi roman objavila je već sa osamnaest godina. Koristila je nekoliko umetničkih imena. Dok je radila kao novinarka u Africi, upoznala je budućeg muža, Vsevoloda Golubinova (kasnije poznat kao Serž Golon).

Kad je počela da piše serijal o Anđeliki, on joj je pomagao u prikupljanju istorijske dokumentacije sve do svoje smrti, jula 1972. godine.

Prvu knjigu iz serijala o Anđeliki objavila je 1956. u Nemačkoj, pod imenom An Golon. Međutim, u Francuskoj je prvo izdanje potpisano sa An i Serž Golon, zato što je izdavač smatrao da će muški autor dati ozbiljnost knjizi. Britanski izdavač objavio je tu knjigu koristeći pseudonim Serežean Golon.

An Golon je celu svoju spisateljsku karijeru posvetila Anđeliki, pa se smatra jednim od najvećih specijalista za sedamnaesti vek u svojoj oblasti.

Preminula je 14. jula 2017. u devedeset šestoj godini.