Autori / Branko Dimitrijević

Branko Dimitrijević


Branko Dimitrijević rodio se u Beogradu, a onda je malo skitao po svetu, pa se malo vratio, a sve to vreme pomalo je i pisao.

Napisao je romane Hoćeš li da popiješ nešto, Oktoberfest i Nećemo o politici, te drame za odrasle Poseta morske tetke, Ljubavni jadi Vudija Alena, Godo na usijanom limenom krovu, a koautor je drame Čekaonica.

Za decu je napisao drame Kuku tri Todora, Trtica rajske ptice, Kakao i čokolada i kapetan Crna Brada i Čarobno kresivo.

Verovatno je još nešto napisao i još nešto radio sem pisanja, ali u ovom našem životu bolje je prepustiti nešto zaboravu.

Izdanja - Branko Dimitrijević


Logoreia balcanica

Branko Dimitrijević

Nećemo o politici

Branko Dimitrijević

Osveta Malog Princa

Branko Dimitrijević

Serbian Poet’s Dream

Branko Dimitrijević

Život kao reklama za pivo

Branko Dimitrijević

  Nazad na "Autori"