Nova manga izdanja

   NOVO

Tokijski gul 3

Sui Išida
   NOVO
   NOVO
TOP 20
TOP 20

Tokijski gul 2

Sui Išida
TOP 20
TOP 20
TOP 20
TOP 20

Tokijski gul 1

Sui Išida
TOP 20
TOP 20
TOP 20
TOP 20
TOP 20
TOP 20

Komplet Alita 1-9

Jukito Kiširo