Nova manga izdanja

   NOVO
   NOVO

Oblik glasa 5

Jošitoki Oima
   NOVO
   NOVO

Planetes 4

Makoto Jukimura

Oblik glasa 4

Jošitoki Oima

Planetes 3

Makoto Jukimura

Oblik glasa 3

Jošitoki Oima

Planetes 2

Makoto Jukimura

Oblik glasa 2

Jošitoki Oima

Planetes 1

Makoto Jukimura

Oblik glasa 1

Jošitoki Oima